නවතම පුවත්

ඉන්දීය ජෙට් යානා දෙකකට පාකිස්ථානයෙන් ප්‍රහාරයක් (වීඩියෝ)

ඉන්දීය ගුවන් හමුදාවට අයත් ජෙට් යානා දෙකකට ප්‍රහාර එල්ල කර බිම හෙලූ බව පාකිස්තානය නිවේදනය කරනවා. කාෂ්මීර දේශ සීමාව ආශ්‍රිත කලාපයේ දී සිය රටට ඇතුළු වූ ජෙට් යානා දෙකකට මෙලෙස ප්‍රහාර එල්ල කළ බවයි ඔවුන්...

පොරපිටිය

ක්‍රීඩා පුවත්

විශේෂාංග

වරෙන්තුව

Loading...
Loading...

දේශීය පුවත්

දේශපාලන පුවත්

විදේශීය පුවත්

ක්‍රීඩා පුවත්

විශේෂාංග

වරෙන්තුව

යතුරු සිදුර

කටගැස්ම

වීඩියෝ

error: පිටපත් කිරීමෙන් වළකින්න!