ෆේස්බුක් සමාජ ජාලය අමතක කර ගමනක් යා නොහැකි බව අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක පවසනවා.

නමුත් එය පාලනයකට ලක් කිරීමට අවශ්‍යව ඇති බවයි ඔහු පෙන්වා දුන්නේ.

ෆේස්බුක් සමාජ ජාලය පාලනය කිරීමට ක්‍රම දෙකක් ඇති බවත් වර්තමානයේ පවතින නීති යටතේ ෆේස්බුක් අවභාවිතකරන පුද්ගලයින්ට එරෙහිව කටයුතු කිරීම එහි පළමුවැන්න බවත්, අවශ්‍ය නම් නව නීති ගෙන ඒම දෙවැන්න බවත් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළා.

විශේෂයෙන්ම මැතිවරණ සමයේ දී ෆේස්බුක් අවභාවිත කිරීම දැඩි ගැටළුවත් බවත් සාධාරණ මැතිවරණ පැවැත්වීමට අවශ්‍ය නම් මේ සම්බන්ධයෙන් නව නීති ගෙන ඒම අනිවාර්ය බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් අවධාරණය කළා.

Sinhala Puvath is a Sinhala language news website based in Sri Lanka. Sinhala Puvath was established in 2016. The website's coverage includes politics, sports, entertainment and military.