ශ්‍රී ලංකාව තුළ පවතින්නේ තේරුම් ගැනීමට ඉතා අපහසු අමුතුම සමාජ දේශපාලන ක්‍රමයක් බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජාතික සංවිධායක අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක පවසනවා.

වීඩියෝව සඳහා පහළට යන්න > > > 

එයට උදාහරණ දෙමින් ඔහු පවසා සිටියේ මෙය යුද්ධය අවසන් කළ මිනිසාව ගෙදර යැවූ රටක් බවයි.

මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයා විසින් යුද්ධය අවසන් කර ගතවූ වසර 5ක් ඇතුලත මිනිසුන්ට එය අමතක වූ බව ද ඔහු ප්‍රකාශ කළා.

මේ අනුව මෙරට ඇත්තේ අමුතුම “සිස්ටම්” එකක් බව ද ඔහු පෙන්වා දුන්නා.

එම නිසා මෙරට මිනිසුන්ගේ ජනමතය තේරුම් ගැනීම ඉතා අපහසු බැවින් දේශපාලන ක්ෂේත්‍රය තුළ නොසිතූ විරූ දෑ සිදුවිය හැකි බවයි ඔහු ප්‍රකාශ කළේ.

Sinhala Puvath is a Sinhala-language news website based in Sri Lanka, by WARTHAMANA WEB TEAM. Sinhala Puvath was established in 2016. The website's coverage includes politics, sports, entertainment and military.