බීච් වොලිබෝල් 2018 ජාතික තරගාවලියේ අවසන් මහා තරග ලබන 19 වැනිදා සුගතදාස ක්‍රීඩා සංකීර්ණයේ අලුතින් ඉදි කළ බීච් වොලිබෝල් ක්‍රීඩා පිටියේදී පැවැත්වේ.

රුපියල් මිලියන 1.5 ක වියදමින් ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය විසින් ඉදි කළ මෙම නව බීච් වොලිබෝල් ක්‍රීඩා පිටිය විවෘත කිරීම ද 2018 ජාතික බීච් වොලිබෝල් තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගවලට සමගාමීව එදින සිදු කෙරේ.

ක්‍රීඩා පිටිය විවෘත කිරීම ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්‌තාපා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරෙන අතර ඉනික්‌බිතිව තරගාවලියේදී කණ්‌ඩායම් 112 අතරින් ජාතික බීච් වොලිබෝල් අවසන් මහා සටනට සුදුසුකම් ලැබූ කණ්‌ඩායම් 08 ක්‌, ශූරතා 04 ක්‌ සදහා තරග වැදීමට නියමිතය.

ඒ අනුව වයස අවුරුදු 21 පහළ සහ විවෘත යන කාණ්‌ඩ දෙක යටතේ අවසන් මහා තරගාවලියට සුදුසුකම් ලැබූ කණ්‌ඩායම් පහත පරිදි වේ.

විවෘත පිරිමි
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා කණ්‌ඩායම සහ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා කණ්‌ඩායම

විවෘත කාන්තා
ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව සහ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා කණ්‌ඩායම

අවුරුදු 21 පහළ පිරිමි
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා කණ්‌ඩායම, දවිසමර කණ්‌ඩායම

අවුරුදු 21 පහළ කාන්තා
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා කණ්‌ඩායම සහ ගල්ගමුව ක්‍රීඩා සමාජීය කණ්‌ඩායම

Sinhala Puvath is a Sinhala-language news website based in Sri Lanka, by WARTHAMANA WEB TEAM. Sinhala Puvath was established in 2016. The website's coverage includes politics, sports, entertainment and military.