ශ්‍රී ලංකා පිරිමි ක්‍රිකට් කණ්ඩායම මෙන්ම මේවන විට ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම පිළිබඳවත් ලාංකීය ක්‍රීඩා ලෝලීන් උනන්දුවන කාලයක් ලෙස වර්තමානය හැඳින්විය හැකියි.

එවන් යුගයක වමතින් පන්දු යවන ක්‍රීඩිකාවක් ලෙස ජාතික කණ්ඩායමේ රැඳී සිටින ශ්‍රීපාලි වීරක්කොඩි පිළිබඳව රූපවාහිනී නාලිකාවක් විසින් කෙටි සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් පවත්වා තිබුණේ මේ ආකාරයෙන්…

වකාර් යූනිස්ටත් අභියෝග කළ කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ දඟකාර රූමතිය

වකාර් යූනිස්ටත් අභියෝග කළ කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ දඟකාර රූමතිය – වමතින් පන්දු යවන්නිය ශ්‍රීපාලි වීරක්කොඩි #Sports1st

Posted by Sports1st on Wednesday, 16 May 2018

Sinhala Puvath is a Sinhala language news website based in Sri Lanka. Sinhala Puvath was established in 2016. The website's coverage includes politics, sports, entertainment and military.