කිරිවෙහෙර පූජා භූමියේ සිදුවූ වෙඩි ප්‍රහාරයත් සමග කිරිවෙහෙර වැඳපුදා ගැනීමට නොපැමිණෙන ලෙසට කටකතා පැතිර යන බව වාර්තා වෙනවා.

එහෙත් එම ප්‍රදේශයෙන් ලැබෙන පුවත් වාර්තා සඳහන් කරන්නේ මෙම කටකතාවල කිසිදු සත්‍යතාවක් නොමැති බවයි.

අන් දිනවල මෙන්ම බැතිමතුන්ට සියළු පහසුකම් සළසලා ඇති බවත් පුදබිමට පිවිසෙන කිසිදු මාර්ගයක් වසා දමා නොමැති බවත් වැඩිදුරටත් වාර්තා වෙනවා.

Sinhala Puvath is a Sinhala language news website based in Sri Lanka. Sinhala Puvath was established in 2016. The website's coverage includes politics, sports, entertainment and military.