ඉන්දීය ජෙට් යානා දෙකකට පාකිස්ථානයෙන් ප්‍රහාරයක් (වීඩියෝ)

ඉන්දීය ගුවන් හමුදාවට අයත් ජෙට් යානා දෙකකට ප්‍රහාර එල්ල කර බිම හෙලූ බව පාකිස්තානය නිවේදනය කරනවා. කාෂ්මීර දේශ සීමාව ආශ්‍රිත කලාපයේ දී සිය රටට ඇතුළු...
error: පිටපත් කිරීමෙන් වළකින්න!